Asbest sanering

Daken met asbest zullen in de komende jaren allemaal verdwijnen. De overheid heeft besloten om vanaf 2024 asbest houdende materialen die in contact staan met de buitenlucht te asbestdak siebengewald 1verbieden. Dit zijn bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen hiervan. Indien u een asbest dak heeft kunnen wij u hiermee helpen.

Om de eigenaren tegemoet te komen zijn er subsidies te ontvangen voor het verwijderen van asbest op daken. Er is een provinciale regeling “asbest eraf, zonnepanelen erop” en een regeling van de Rijksoverheid. Indien je in aanmerking komt voor één of beide subsidies dan mogen deze zelfs gestapeld worden. Hieronder volgt een korte uitleg. Indien je meer wilt weten neem dan contact met ons op.

Stimuleringsregeling van Provincie: Asbest eraf, zonnepanelen erop: Deze regeling loopt nog tot 31 oktober 2016. (klik hier)

 • Voor (voormalige) agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.
 • € 4,50 subsidie per m2 asbest dak.
 • Minimum oppervlakte 250 m2 te saneren asbest dak.
 • Per aanvrager maximaal € 15.000,= subsidie.
 • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok.
 • Sanering gaat gepaard met terugplaatsing van zonnepanelen.
 • Zonnepanelen hebben minimale capaciteit van 5 kW-piek.
 • Plaatsing van zonnepanelen op een ander asbestvrij dak dan het gesaneerde dak mag, wanneer dit gebouw zich bevindt op een (voormalig) agrarisch bouwblok uit de aanvraag.
 • Uitvoering van asbestsanering door gecertificeerde bedrijven na goedkeuring van aanvraag subsidie.

 

Stimuleringsregeling van Rijksoverheid: Subsidieregeling verwijderen asbestdaken: Deze regeling loopt tot 31 december 2019. (klik hier)asbestdak siebengewald 3

 • Voor particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden.
 • € 4,50 subsidie per m2 asbest dak.
 • Minimum oppervlakte 35 m2 te saneren asbest dak.
 • Per adres maximaal € 25.000,= subsidie.
 • Indienen van subsidie aanvraag binnen zes maanden na verwijdering van het asbest dak.